Upphovsman: 
Polisen Skåne

Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.