Upphovsman: 
SVT

Numera kommer Martin Strids uppmärksammade uttalande från förra året med en varningstext från SVT om "alla människors lika värde".