Upphovsman: 
Polisen

Vid det här betongpelaren under Centralbron skedde gruppvåldtäkten.