Attentatet mot Göteborgs synagoga

Högsta domstolen utvisar palestinier som attackerade Göteborgs synagoga

Publicerad 19 februari 2019 kl 10.07

Inrikes. Högsta domstolen gör nu en annan bedömning än hovrätten och utvisar den palestinier som i december 2017 attackerade synagogan i centrala Göteborg.

Gilla artikeln på Facebook

Hovrätten för Västra Sverige dömde i september 2018 en man till två års fängelse för brott riktade mot synagogan i Göteborg.

Domstolen beslutade dock att mannen inte skulle utvisas till Palestina (Gaza), eftersom domstolen ansåg att det fanns en risk för att hans grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisades dit.

Högsta domstolen gör nu en annan bedömning och utvisar mannen för tiden fram till sommaren 2028.

Hovrätten bestämde fängelsestraffet till två år och angav att det var försvårande att motivet var att kränka medlemmarna i den judiska församlingen på grund av deras trosbekännelse. Däremot avslog alltså hovrätten åklagarens yrkande om utvisning.

Högsta domstolen klargör nu att vad som ska bedömas är den individuella risk som föreligger för just den person som ska utvisas. Vid den bedömningen har det yttrande som Migrationsverket, i egenskap av expertmyndighet, lämnar stor betydelse, skriver rätten.

"Migrationsverket har i detta fall ansett att det inte finns stöd för att det skulle finnas en konkret och individuell hotbild gentemot mannen om han återvänder till Gaza. Högsta domstolen gör samma bedömning som Migrationsverket. De rapporter från Utrikesdepartementet om Israel och Palestina som mannen har åberopat ger inte stöd för att det finns en till honom kopplad, individualiserad risk att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inte heller ger de tidningsartiklar som han har åberopat om att hovrättens beslut blev internationellt uppmärksammat och kritiserat, bland annat i Israel, något konkret stöd för att han skulle riskera att utsättas för en sådan behandling", skriver domstolen.

Högsta domstolen har därför beslutat att mannen ska utvisas efter det att han har avtjänat sitt fängelsestraff.

Det var på lördagskvällen den 9 december som synagogan i centrala Göteborg attackerades med molotovcocktails av ett tiotal maskerade personer. Vid tillfället befann sig ett 20-tal ungdomar på en fest inne i byggnaden. Trion som anhölls för attentatet kommer alla från arabvärlden och hade nyligen anlänt till Sverige.

Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Vill bli president i USA – med löfte om medborgarlön på 1.000 dollar. Men Yangs analys av automatiseringens följder är högst relevant, skriver Joakim Andersen.0 Plus

Vetenskap

Moderns infektion ger deprimerade barn. Infektion under graviditeten ger markant ökad risk för depression och autism hos barnet.0 

Svenskarna hittade sfinx i Egypten. "Enastående och överraskande."0 Plus

Kultur

Henrik Schyffert får "Stora retorikpriset". Sägs ge svenskarna "insikter" om samhället.0 

James Bond föreslås bli transa. Transsexuell föreslås spela agent 007 i nästa film.0 Plus