Lidingö.

Ny dom: Kommuner har rätt att riva upp nyanländas bostadskontrakt

Publicerad 22 februari 2019 kl 13.37

Inrikes. Lidingö stad sade upp bostadskontrakt för nyanlända invandrare som hade anvisats till kommunen. Men detta bryter inte mot bosättningslagen. Det konstaterar nu Kammarrätten i Stockholm i en ny dom.

Gilla artikeln på Facebook

Det var kommunstyrelsen i Lidingö stad som beslutade att alla bostadskontrakt till nyanlända som anvisats till staden från och med den 1 mars 2016 sägs upp.

Kontrakten skulle sägas upp i samband med att etableringstiden, som normalt är två år, går ut.

Detta överklagades men kammarrätten ger nu kommunen rätt och påpekar att kommunstyrelsens beslut inte är olagligt på det sätt som påståtts av den person som drivit processen mot kommunen.

"Med hänsyn till hur lagen är utformad och det som anges i förarbetena anser kammarrätten att bosättningslagen inte ställer upp något hinder mot att en kommun erbjuder boenden som endast är tillfälliga till nyanlända som anvisas", skriver kammarrätten i domen.

Målet är en så kallad laglighetsprövning, vilket innebär att en person som bor i kommunen kan få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga det till en förvaltningsdomstol.

I målet har personen anfört att Lidingö stad har kringgått bosättningslagen, genom att ordna tillfälliga bostäder istället för permanenta boenden inom kommunens gränser, förklarar kammarrätten i ett pressmeddelande.

"Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 och innebär att kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Kammarrätten konstaterar att det i lagtexten inte framgår vad som avses med att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen", påpekar domstolen.

"Det framgår inte heller i vilken utsträckning anvisade kommuner är skyldiga att tillhandahålla de nyanlända bostäder eller hur bosättningen ska ordnas", skriver man.


Nyheter från förstasidan

Österrikes regering spricker

Invandringskritiska samarbetet upplöses. "Nog är nog" efter FPÖ-ledarens korruptionsskandal.0 

Ekonominyheter

Euron på 10,82. Samtidigt faller valutan mot dollarn till 9,63 kronor per dollar.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0