Domstol slår fast: Aftonbladet ingen "samhällsviktig verksamhet"

Publicerad 14 mars 2017 kl 00.17

Inrikes. Mediejätten Schibsted har ansökt om att bli klassad som skyddsobjekt. Men nu får företaget nej av förvaltningsrätten, skriver Dagens Media.

Gilla artikeln på Facebook

Förra året ansökte Schibsted, som bland annat äger 91 procent av Aftonbladet, om att bli klassad som skyddsobjekt enligt lag. På så sätt ville man erhålla utökat skydd mot terrorism och sabotage. Men Länsstyrelsen avslog ansökan, och nu gör förvaltningsrätten samma sak.

I sin överklagan påstod Schibsted att sändningar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet är att jämföra med traditionell TV-verksamhet och därmed samhällsviktiga anläggningar.

Men det är mediejätten ensam om att tycka. Förvaltningsrätten menar att det är ingen "allvarlig kris" för samhället om Aftonbladet försvinner.

"Enligt förvaltningsrättens mening är det inte visat att Schibsteds verksamhet är väsentlig i sådan utsträckning att ett bortfall eller en svår störning i verksamheten ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid skulle leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället eller att verksamheten i en krissituation inte kan ersättas av andra källor för att begränsa skadeverkningarna", skriver domstolen och drar slutsatsen:

"Det är alltså inte fråga om en samhällsviktig verksamhet i ett krisberedskapsperspektiv, och därmed inte heller i ett skyddslagsperspektiv."

Däremot är både SVT:s och TV4:s byggnader sedan tidigare klassade som skyddsobjekt. TV4:s ansökan godkändes av Länsstyrelsen så sent som 2009. Det innebär bland annat att TV4 och SVT kan bestämma vilka som får komma in i deras lokaler. De som uppehåller sig där utan lov kan straffas med böter eller fängelse.


Ekonominyheter

Rena magin? Bostadspriserna fortsätter stiga – på bred front

Svenska boprisfesten tycks trotsa ekonomins lagar.. "När man inte tror att priserna kan stiga mer så gör de det ändå."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

Vetenskap

Forskare: Usel idé att plugga med musik i lurarna. Ny studie punkterar vanlig uppfattning.0 

Feminiseringen av högskolan tros förklara minskad produktivitet. Fokus på "mjuka värden" och vänsteraktivism ger nedslående resultat.0 

Kultur

Tempus-härvan: 7 av 10 prenumeranter fanns inte. Tvättade bidragspengar i moderbolaget.0 

"Timbuktu" ska översätta Gormans dikt till svenska. Efter PK-spektaklet i Nederländerna.0