Upphovsman: 
Polisen

Polisens bilder på Soltan. Bilderna till höger och vänster är från 2013. Bilden i mitten är från 2016.