Så ska myndigheten ta reda på hur många som är smittade

Publicerad 26 mars 2020 kl 16.40

Inrikes. Hur många svenskar som har smittats av coronaviruset är mycket svårt att sia om eftersom ytterst få ens provtas. Men nu testas slumpmässigt utvalda personer för att få en bild av mörkertalet.

Gilla artikeln på Facebook

Folkhälsomyndigheten genomför nu en undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i samhället.

Slumpvis utvalda personer i en deltagarpanel tillfrågas om de vill delta i provtagningen. Undersökningen genomförs i Stockholm och kommer att omfatta cirka 650 personer.

I nuläget är det nästan bara personer som blir inlagda på sjukhus och misstänkt smittad vårdpersonal som provtas för covid-19. Eftersom personer med milda symtom uppmanas att stanna hemma, använder Folkhälsomyndigheten olika metoder för att beräkna hur många som kan vara smittade med covid-19 i samhället. Den nya studien är en av de metoderna.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa och svalg, dessutom lämna saliv. Proverna analyseras därefter vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att undersöka om coronaviruset förekommer i proverna. Analysen visar dock inte om deltagaren tidigare genomgått infektionen utan om denne har en pågående infektion.

För att genomföra studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten, som hjälper till med bland annat transporter och logistik kring provtagningsverksamheten.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen utan deltagarna rekryteras slumpvis från en panel.


Nyheter från förstasidan

59 coronadöda i Sverige senaste dygnet

Kraftig ökning av dödsfall. Antalet avlidna har mer än fördubblats på tre dagar.0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Mer från Inrikes

Vetenskap

Svenska forskare tar reda på om corona sprids i luften. Tros smitta via aerosoler – små luftburna partiklar.0 

Kultur

Jonas Gardell fortsätter turnera – pressar ner åhörarna till 499. Stenrike vänsterkomikern får hård kritik för coronadraget.0