Upphovsman: 
Centrum för rättvisa
Bildkälla: 
http://www.mynewsdesk.com/se/centrumforrattvisa/pressreleases/eskilstuna-kommun-vill-riva-deras-bostadsomraade-tre-familjer-staemmer-kommunen-med-hjaelp-av-centrum-foer-raettvisa-2809492?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=