Påven hyllar globalism och varnar för nationalism

Publicerad 8 januari 2019 kl 12.08

Inrikes. Påve Franciskus varnade på måndagen återigen för vågen av vit nationalism i USA och Europa och så kallade populistiska partier. Enligt påven kan en så "universell fråga" som invandringen inte lösas på nationell nivå.

Gilla artikeln på Facebook

Det var under sitt timme långa årliga tal till världen som Påve Franciskus upprepade sin tro på globalism och invandring.

Han medgav visserligen att stor invandring kan leda till oro bland människor, "särskilt i Europa och Nordamerika", som han uttrycker det, men invandringen är ingen fråga som nationer kan lösa själva, menade han. Länder har en skyldighet att skydda invandrare, sade påven.

– Detta har lett till att olika regeringar kraftigt har begränsat sitt mottagande. Men jag tror inte på partiella lösningar för en så universell fråga. Den senaste tidens händelser har visat på behovet av gemensamt, samordnat ansvar från alla länder, utan undantag, sade den invandringsvurmande påven.

Han rentav hyllade den hårt kritiserade migrationspakten från FN.

– Vi har aktivt deltagit i förhandlingarna och stöttat antagandet av de två globala pakterna om flyktingar och om säker, ordnad och regelbunden migration. Migrationspakten representerar framför allt ett viktigt framsteg för det internationella samfundet, som nu, inom ramen för Förenta nationerna, för första gången kan agera på multilateral nivå med denna fråga i ett dokument av sådan betydelse, fortsatte han.

– Dessa två pakter kommer fungera som viktiga referenspunkter för politiskt engagemang och leda till konkreta åtgärder från internationella organisationer, lagstiftare och politiker, samt alla som arbetar för en mer ansvarsfull, samordnad och säker hantering av flyktingar och migranter av olika slag.

Påven uttryckte också bekymmer över situationen i Syrien och prisade länder som tagit emot invandrare. Han nämner Colombia, som tagit emot en miljon människor som lämnat det socialistiska fiaskot i Venezuela (han nämner dock inte att de båda länderna är närbesläktade och tidigare har suttit ihop som en enda stor stat).

– Återigen uppmanar jag regeringar att ge bistånd till alla som tvingas emigrera på grund av fattigdom, olika former av våld och förföljelse samt naturkatastrofer och klimatförändringar, och att underlätta åtgärder som syftar social integration i mottagarländerna, sade han.

– Alla människor längtar efter ett bättre och mer framgångsrikt liv, och utmaningen med migration kan inte mötas med ett tänk av våld och likgiltighet, eller genom att bara erbjuda delvisa lösningar.

Enligt påven är det framför allt globalistiska multilaterala lösningar som FN som är av avgörande vikt för världen.

Det internationella samfundet har dock på senare tid försvagats av "nationalistiska tendenser" och internationella organisationers oförmåga att lösa konflikter i världen, sade han.

Han varnade för att nationalister försöker vrida tillbaka klockan till den farliga perioden mellan världskrigen.

– Några av dessa attityder går tillbaka till perioden mellan de två världskrigen, när populistiska och nationalistiska krav visade sig vara mer kraftfulla än Nationernas förbund. Återuppkomsten av dessa impulser försvagar idag det multilaterala systemet gradvis, vilket resulterar i en allmän brist på förtroende, en trovärdighetskris i det internationella politiska livet, och en gradvis marginalisering av de mest utsatta medlemmarna i nationernas familj, sade påven.

Samtidigt menar han att globalism kan vara mångsidig och samspela med identiteten hos enskilda folk och länder, i "enlighet med principen om att helheten är viktigare än delen".


Nyheter från förstasidan

Jean-Claude Juncker: "Dessa dumma nationalister som älskar sina länder"

Hävdar att EU är en "fredsgud". "Dessa populister, nationalister, dumma nationalister, är kära i sina egna länder och gillar inte andra."0 

Ekonominyheter

Busslinjer dras in – har inte råd att tanka

Kronraset slår hårt mot småländsk kollektivtrafik.. Linjer dras in i Kalmar, Oskarshamn och Västervik när Riksbanken går "all-in" för att rädda bostadsmarknaden.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Liberal hysteri när ledarskribent använder g-ordet. Angriper ordval när argumenten tryter, skriver Joakim Andersen.0 Plus

Mer från Inrikes

Sidor

Vetenskap

Slipp myggen – med ränder på kroppen. Sambandet för första gången bevisat.0 

Gener bakom val att skaffa hund. Står för mer än halva förklaringen till att man blir hundägare.0