Sveriges offentliga finanser

Sveriges ekonomi på väg mot jätteunderskott

Publicerad 12 september 2014 kl 22.11

Ekonomi. Svenska staten beräknas göra ett budgetunderskott på minst 91 miljarder kronor för 2014, det uppger Ekonomistyrningsverket (ESV) i sin septemberrapport.

Gilla artikeln på Facebook

© Moderaterna Emilia Öije/pressbild

Finansminister Anders Borg, Sveriges finanser är allt annat än starka.

Därmed går Sverige mot sitt största budgetunderskott sedan finanskrisen på 1990-talet. Budgetutfallet är 76 miljarder kronor sämre än vad regeringen hade budgeterat för 2014 och beror på ökande statliga kostnader i kombination med lägre skatteintäkter än väntat.

ESV räknar dessutom upp nästa års budgetunderskott med 24 miljarder kronor med tanke på Reinfeldt politiska utspel om att satsa mer pengar på ökad invandring. De många unga män som invandrar illegalt till Sverige, ofta kallade "ensamkommande flyktingbarn", pekas ut som en särskilt kostsam post i invandringsbudgeten.

"Antalet ensamkommande barn som kommunplaceras beräknas dessutom bli störst 2015, vilket ökar utgifterna ytterligare då kostnaderna för denna kategori av flyktingar är höga", står att läsa i rapporten.

Svenska statens direkta kostnader för invandringen uppgår, enligt ESV, till drygt tre procent av statsbudgeten 2014 och kommer nästa år att öka till fyra procent. Därutöver tillkommer indirekta kostnader såsom rättsväsende, utbildning, sjukvård och vissa former av bidrag.

ESV upprepar nu sin tidigare uppmaning om att staten snarast måste antingen höja skatterna eller påbörja nedskärningar för att få en ekonomi i balans.

"Överskottsmålet nås inte under prognosperioden. För att målet ska nås krävs beslut om skattehöjningar och/eller utgiftsminskningar. Hur snabbt målet ska nås och vilka instrument som ska användas är dock en politisk bedömning. Hur detta görs påverkar även välfärden och tillväxten", skriver ESV.


Få våra viktigaste nyheter

Gör som tiotusentals andra svenskar och följ Fria Tider på Facebook!

Ekonominyheter

Euron på 10,82. Samtidigt faller valutan mot dollarn till 9,63 kronor per dollar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.