Fotografen Jonas Lemberg (till vänster) och konstnären Markus Andersson (till höger) tillsammans med den omtvistade målningen och Lembergs fotografi av Christer Pettersson. Foto: Staffan Teste

Tvist om tavla avgjord av hovrätten

Publicerad 5 april 2015 kl 08.08

Kulturnyheter. En segdragen upphovsrättslig tvist om en målning av konstnären Markus Andersson har avgjorts av Svea hovrätt, som finner att tavlan är ett självständigt konstnärligt verk och inte en bearbetning av ett fotografi. Det principiellt viktiga målet kan nu vara på väg till Högsta domstolen.

Gilla artikeln på Facebook

Det var för mer än nio år sedan, i februari 2006, som ett tjugotal av Markus Anderssons målningar ställdes ut på Moderna museets vårutställning för samtidskonst.

En av målningarna hette Svenska syndabockar. Den föreställer Christer Pettersson i ett ökenlandskap med en get – en syndabock – i bakgrunden.

– Syndabocken är en referens till William Holman Hunts berömda målning The Scapegoat och anspelar på en ritual från gammaltestamentlig tid. Israeliterna trodde att de kunde befria sig från sina synder genom att låta en get bära dem med sig ut i öknen, berättar Markus Andersson.

– Syftet är att få betraktaren att fundera på om det gamla mönstret med syndabockar går igen i vår tid. Christer Pettersson är ett exempel. Han fick fortsätta att schavottera i media som Palmes mördare trots att han frikändes i domstol.

När Andersson avbildade Christer Pettersson använde han ett fotografi av frilansfotografen Jonas Lemberg som förlaga.

– Det är ett helt normalt sätt att arbeta, konstnärer använder fotografier som förlagor hela tiden. Cecilia Edefalk är ett känt svenskt exempel, säger Andersson.

– Helst utgår jag direkt från verkligheten när jag målar. Men i det här fallet var det just mediabilden av Christer Pettersson jag ville problematisera. Och eftersom Pettersson är död måste man titta på fotografier om man vill måla honom.

Jonas Lemberg tyckte annorlunda. Han ansåg att målningen var en kopia av hans fotografi  och polisanmälde redan 2006 Markus Andersson för upphovsrättsintrång. Andersson var tvungen att be honom om lov om han ville använda hans bild som förlaga, menade Lemberg. Men det anser inte Andersson:

–Svenska syndabockar är ett konceptuellt verk där jag kritiserar mediabilden av Christer Pettersson som Olof Palmes mördare. Det blir svårt att kritisera massmedia om man måste be om lov först.

Lembergs polisanmälan ledde aldrig till något åtal utan lades ned 2008.

Men fem år senare valde Jonas Lemberg att stämma Markus Andersson och kräva ersättning för att han använt sig av fotografiet utan tillstånd.

Solna tingsrätt dömde i målet i juni 2014 och kom då fram till att Andersson kränkt Lembergs upphovsrätt. Tingsrätten ålade Andersson att betala drygt 17 000 kronor i ersättning.

Markus Andersson överklagade domen till Svea hovrätt, som nu har avgjort målet. Och hovrätten går på Anderssons linje.

”Markus Anderssons målning innefattar en självständig skapandeinsats som medfört att avbildningen av Christer Pettersson i målningen uppvisar betydande skillnader i förhållande till fotografiet”, skriver hovrätten, som också framhåller att målningen innehåller en symbolik som är unik för Anderssons verk:

”Markus Andersson har berättat att han ville förmedla att Christer Pettersson framställdes som en syndabock i massmedia genom kompositionen av de element som ingår i målningen och genom att framställa den typiska massmediala bilden av Christer Pettersson i ett nytt sammanhang. Den symbolik som Markus Andersson syftat till att gestalta har enligt hovrätten kommit till uttryck i målningen.”

Hovrätten ogillar därför Jonas Lembergs talan och ålägger honom att ersätta Markus Anderssons rättegångskostnader.

Men det är inte säkert att hovrättens dom sätter punkt för den långdragna tvisten om Markus Anderssons målning. Jonas Lemberg tänker överklaga domen till Högsta domstolen.

– Vi har för avsikt att överklaga inte minst eftersom såväl tingsrätt som hovrätt efterlyser praxis i sammanhanget. Vi upplever hovrättens dom som alltför hänsynstagande till konstnärens synpunkt, trots att konstnären själv anger att han har använt fotografens bild som underlag. Hovrättens dom skickar tillbaka fotograferna till den svagare ställning foto hade före 1994 då fotolagen och inte upphovsrättslagen gällde, säger Jonas Lembergs juridiska ombud Staffan Teste.

Högsta domstolen tar bara upp mål till prövning om de bedöms ha prejudikatvärde eller om det finns synnerliga skäl för en prövning i högsta instans.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Nu kostar nybyggda lägenheter lika mycket som gamla

Nya bostadssituationen i Stockholm.. "Rimligt att anta att trenden snart syns även på andra håll i landet."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Mer från Kulturnyheter

Problematiskt: Prinsen kysser Snövit utan samtycke

Feministisk kritik mot klassikern.. Men på nätet är många skeptiska: "Han räddar ju hennes liv".0 Plus

Kultförläggaren Bo Cavefors är död

Blev 82 år gammal.. Startade sitt första förlag redan 1959.0 

Sidor

Vetenskap

Fyndet: Fossiler efter 700 miljoner år gamla djur. Studie bekräftar forskning som tidigare inte godtogs av det vetenskapliga samfundet.0 

Svenska forskare ska testa "PK-robotar" på äldreboenden. Nya "kulturkompetenta" robotarna skyr "stereotyper".0 Plus

Kultur

Alla gamla svenska tidningar snart gratis på nätet. Svenska pressarvet kan digitaliseras tack vare donation.0 

Afrikanskättad skådis kan bli nästa James Bond – "Tiden är inne". Producenten öppnar dörren för svart James Bond.0 Plus