Västfödda muslimer mer extrema än utrikesfödda

Publicerad 19 mars 2019 kl 16.46

Inrikes. Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än personer födda och uppvuxna på annat håll och som invandrat hit. Det visar forskning vid Uppsala universitet. Forskarna menar att de västfödda muslimernas stöd för extremism kommer av känslan av att vara "missgynnade och marginaliserade jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor".

Gilla artikeln på Facebook

Enligt Uppsala universitet är det en vanlig uppfattning att hotet från jihadister kommer från platser utanför västvärlden, skriver man i ett pressmeddelande idag.

Men enligt forskare vid universitetet visar sammanställningar att en majoritet av de islamistiska terrordåden i Europa och USA är planerade och genomförda av personer som är födda och uppvuxna här.

Forskarna har jämfört muslimer födda och uppvuxna i västvärlden med muslimer födda utomlands och som invandrat till Europa eller USA. De fann att den förstnämnda gruppen i högre grad identifierade sig med muslimer som grupp och visade ilska över hur muslimer behandlas.

"Det viktigaste fyndet var dock att muslimer födda i västvärlden medgav en större villighet att använde våld för att försvara muslimer runtom i världen", skriver man.

Samtliga av dessa skillnader mellan muslimer födda inom respektive utanför västvärlden kan, enligt forskarnas analys, förklaras av att den första gruppen har en starkare upplevelse av att de är missgynnade jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor.

Forskarna menar att känslan av att muslimer är missgynnade i västvärlden leder till "frustration och ilska". Känslan anses dock vara betydligt mer påtaglig bland muslimer som är födda i västvärlden eftersom de har tydligare så kallade jämförelseramar för hur muslimer behandlas i västerländska samhällen.

"Till exempel, muslimer som spenderar hela sin uppväxt Sverige kan förvänta sig att ses som 'riktiga' svenskar, men när de jämför sig med klasskompisar och andra så upplever de samtidigt att muslimer inte behandlas på det viset. En svensk-född muslim kan till exempel tänka 'jag är ju född här och lika mycket svensk som alla andra, men jag kommer alltid att behandlas som invandrare och jag får inte alls samma möjligheter som andra svenskar", skriver man.

Forskarna menar dock att resultatet inte ska tolkas som att muslimer födda i västvärlden är mer våldsamma än andra grupper i dessa samhällen – "studien gör inte den jämförelsen", påpekas det.

De anser också att det är både "ironiskt och tragiskt" att det finns en "ond cirkel", skriver Uppsala universitet, mellan det sätt som muslimer behandlas i väst och den extremism som "driver flyktingströmmar från Mellanöstern till västvärlden".

"Muslimer som växer upp i väst känner sig utstötta och detta leder till att vissa dras till grupper såsom Islamska Staten i Syrien och Irak som har i sin tur orsakat enorma flyktingströmmar för muslimer till västvärlden. För personer som är skeptiska till muslimsk invandring så vore det därför värt att reflektera mer över hur muslimer behandlas i västvärlden, trots att de levt där hela sina liv", hävdas det.

Forskningsresultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Stockholms boprisras i dollar: 20 procent

Säljarna får allt mindre för pengarna.. Köpkraften per såld kvadratmeter rasar när kronan fortsätter sin resa mot botten.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Kolumn: Joakim Andersen. "När Schulman skriver 'äntligen' och andra gillar det så ger det oss en liten inblick i hur de fungerar."0 Plus

Mer från Inrikes

Vetenskap

Forskare ska klona urtida häst . Blod från fölet påträffades efter över 40.000 år.0 Plus

Ny svensk metod upptäcker politikerförakt automatiskt. AI reagerar när politiker beskrivs som "idiot" eller "kärring".0