Lika inför lagen – en unken idé?

Av Widar Nord den 16 april 2012 kl 02.00

En överläkare som avsiktligt smittat en person med hiv genom en serie oskyddade samlag döms nu till fyra månaders fängelse av Svea hovrätt. Domen är kontroversiell, inte minst eftersom en hivsmittad arbetslös man nyligen dömdes till 14 års fängelse för att ha gjort samma sak.

Två personer hade anmält läkaren för att ha haft sex med dem utan att berätta om sin sjukdom. Den ena upptäckte smittan några månader efter samlaget och den andra blev inte smittad alls.

Åklagaren yrkade att överläkaren skulle dömas för grov misshandel eller grovt vållande till sjukdom, men hovrätten nöjde sig liksom tingsrätten med brottsrubriceringen "framkallande av fara för annan" och sänkte dessutom påföljden från tio till fyra månaders fängelse.

Överläkaren slapp utöver detta att bli uthängd i media, trots att Aftonbladet konstaterade att han fortsatte att ragga nya sexkontakter på nätet medan utredningen pågick. Polisen informerade inte heller läkarens arbetsgivare under utredningen - som tog två år.

Annorlunda gick det för arbetslöse Christer Aggett, 32, som 2008 dömdes till 14 års fängelse för att ha smittat två unga kvinnor med hiv.

"Genom sitt agerande har han skapat ett allmänintresse kring sin identitet som är starkare än hans rätt till integritet", skrev Aftonbladet och publicerade namn och bild redan innan han var dömd. Vid publiceringen satt Aggett i häkte.

Inte heller den skånske så kallade "hivmannen", en 20-åring, slapp undan lika lindrigt som den nu dömde överläkaren. Den unge mannen, som hade haft hiv sedan födseln, skulle precis bli uthängd med namn och bild i TV3:s Efterlyst när han frivilligt hörde av sig till polisen. Utan att ha smittat en enda person dömdes han sedan till 8 månaders fängelse.

– Tingsrätten borde ha klippt till hårdare. Ett par års fängelse hade varit en mycket rimligare påföljd, sade den (utpräglat politiskt korrekte) åklagaren Sven-Erik Ahlhem när han kommenterade fallet i Metro.

Kanske kan det tyckas förvånande att vänstern och journalisterna inte protesterar när en överläkare klarar sig undan med en fyrtiondel av det fängelsestraff som en arbetslös man ådöms för samma brottslighet. På 70-talet hade man skrikit sig gul och blå om orättvisor och klassamhälle, men idag lägger vänstern, liksom domstolarna och polisen, endast vikt vid att överläkaren är homosexuell, medan den dömde 32-åringen har "privilegiet" att vara en vit, heterosexuell man.

Det kan noteras att något uttalande om att den som sprider hiv bland homosexuella ska få straffrabatt inte finns vare sig i förarbeten, lagtext eller praxis. Istället lever den politiskt korrekta rätts­tillämpningen sitt eget liv i våra starkt vänsterradikala domstolar, där den utgör vad som närmast kan beskrivas som en oskriven PK-lag. En lag som ger förmåner och gräddfiler till kvinnor och minoriteter och som diskriminera vita, heterosexuella män.

Men även de homosexuella brottsoffren skulle förmodligen föredra att leva i en rättsstat i det här fallet. Tingsrätten nöjde sig nämligen med att döma överläkaren till att betala 26.900 kronor i skadestånd till den man som han smittat med hiv, och som nu alltså kommer att få leva med sjukdomen resten av sitt liv.

Den heterosexuelle 20-åringen i Skåne däremot "ska betala totalt 220.000 kronor i skadestånd", meddelade Metro efter domen. "Ingen av kvinnorna smittades, men de har alla mått mycket dåligt", var förklaringen på det.


Ledarbloggens twitterfavoriter

Ledarbloggen twittrar

Välkommen

Här bloggar Sveriges rakaste höger om aktuella frågor ur ett frihetligt konservativt perspektiv. Ledarna är signerade, antingen med namn eller pseudonym, medan tidningens officiella linje framgår av våra huvudledare. Bloggens op-eds ska ge utrymme för externa perspektiv och ibland läsvärd kritik.