Upphovsman: 
Pressbilder

Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet.