Konjunkturinstitutets nya prognos. Lågkonjunkturen håller i sig även nästa år.0 

Nya siffrorna från SCB. "Man hade förväntat sig lägre."0 

Tillväxten föll 0,7 procent. Utvecklingen förklaras bland annat av en nedgång i hushållens konsumtion.0 

Elbilsdöden

Har knappt börjat – suspenderar verksamheten. Storsatsningar på "grön omställning" mot konkurs när nästan ingen vill köpa elbil.0 

Så mycket får du – om du är född rätt år. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 

I stort sett alla konsumtionsområden minskade under 2023. "En sådan bred nedgång har vi inte sett sedan 1990-talet."0 

Tecken på en liten vändning. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 

Slaget om kontanterna

Startar eget distributionsnät när andra lägger ned. "Bankomat kommer fortsätta att se till att människor kan ta ut och sätta in kontanter".0 

Ädelmetallerna

"En kontinuerlig uppgång." Men fortfarande kör en majoritet kontantfritt.0 

Bostadsbubblan

Företagarindikatorn minskar tydligt. "Lite av ett bakslag i företagarnas annars försiktigt växande optimism."0 

Sidor

Prenumerera på RSS - Ekonomi