File: 
Data: 
Upphovsman: 
FT

VACKERT: För att ge en uppfattning om spridningen av försäljningspriser kan ett histogram ritas. Här presenteras antalet sålda bostadsrättslägenheter på Södermalm (färgdjupet, höger skala) mot ytan på lägenheten (nedre skalan) och priset för hela lägenheten (vänstra skalan). Korrelationen mellan pris och yta är 0,8 på Södermalm medan samma jämförelse för hela Stockholm län bara ger en korrelation på 0,3. Detta då område har stor inverkan på priset och att slå samman området ger brus i denna enkla modell. Datan är för november 2014 till idag.