Upphovsman: 
Jordi Bernabeu Farrús

Den sönderbombade staden Homs i västra Syrien tidigare i år.