Upphovsman: 
America Rising/Frank Plitt

KLIMATSMART? En betjänt håller upp ett paraply över den 67-åriga politikerns huvud när hon kliver på lyxplanet.