Upphovsman: 
Faksimil/Pixabay

Bilden har ingenting med den aktuella skolan att göra.