Upphovsman: 
Frankie Fouganthin
Bildkälla: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Refugees_from_Syria_to_Sweden_05.jpg

Frivilliga jobbar med att serva nyanlända på Stockholms central.