Upphovsman: 
Gregory Hauenstein

Hillary och Bill Clinton.