Upphovsman: 
Socialdemokraterna/Apple/Sony

Obs! Bilden är ett montage.