Upphovsman: 
Biogastour 2013

En stor del av asylsökarna är inte ens riktiga flyktingar, konstaterar Markus Söder.