Upphovsman: 
Förbundsarkivet i Tyskland

Även i DDR:s parlament Folkkammaren hade medborgarna röstat in flera olika partier.