Upphovsman: 
FT Arkiv/Region Gotland
Rättigheter: 

Björn Ljung och Kaj Lundmark, båda SD, hoppar av.