Upphovsman: 
Fria Tider

Misstankarna bedömdes vara starka varför 19-åringen häktades.