Upphovsman: 
e.l.e arkitekter

Det nya polishuset i Rinkeby.