Upphovsman: 
FN

En FN-medarbetare samtalar med en ukrainsk internflykting som fått mat och förnödenheter.