Upphovsman: 
TRNS

Pro-koptisk protest utanför Vita huset.