Upphovsman: 
Mattias Jakobsson

Forskaren Helena Malmström under en provtagning.