Upphovsman: 
US Embassy Sweden

Annie Lööf ska bemöta nazister med "fakta", samtidigt som hon ska förbjuda dem.