Upphovsman: 
LOC

Roald Dahl med hustrun Patricia Neal, 1954.