Upphovsman: 
WD RIK NEW

FÖRBJUDNA FAKTA: Det råder vetenskaplig konsensus om att IQ-nivån skiljer sig mellan världens folkslag, enligt Wikipedia. Men i Sverige kan man dömas för brott om man påpekar skillnaderna.