Upphovsman: 
Marcus Linder/Försvarsmakten

Svenska Gripenplan under Joint Warrior 14-2.