Upphovsman: 
Neogeografen

Limhamns kyrka utnämnde tonårsprofeten Greta Thunberg till ”en Jesus i vår tid”.