Upphovsman: 
Edaen

Google ägarna Larry Page och Sergey Brin samt Facebooks ägare Mark Zuckerberg är några av de som slipper elskatt.