Upphovsman: 
Arkiv/World Economic Forum

Bill Gates, som engagerat sig i klimatfrågan, släppte ut 1.600 ton koldioxid i atmosfären genom sitt flygande – bara under ett år.