Upphovsman: 
WHO

Tre kvinnor i Sierra Leone som överlevt och tillfrisknat från ebola.