Upphovsman: 
FOI

När FOI redigeringskrigar på Wikipedia använder myndigheten ett anonymt IP-nummer som påstås tillhöra en användare i Australien.