Upphovsman: 
Bengt Nyman

Stefan Löfven (S) vill sitta kvar. Men kommer det bli så?