Upphovsman: 
Tomas Pueyo

DYR VÄNTAN: Att dröja 21 istället för 20 dagar efter utbrottet med att isolera hushållen i det drabbade området ökar smittspridningen med 40 procent. Dödligheten ökar ännu mer, eftersom sjukvården kollapsar när spridningen blir för stor.