Upphovsman: 
Max Goldberg

Utifrån Sveriges höga dödssiffror drar nu Donald Trump slutsatsen att USA gjort rätt i sin coronahantering.