Upphovsman: 
Youtube
Rättigheter: 

Att spekulera genom flockstrategier "kan leda till en mycket brutala kalkyler som inte sätter människor, liv och lidande i centrum", säger Michael Ryan.