Upphovsman: 
Arkeologerna

Dalahästen från Prästgårdshyttorna.