Upphovsman: 
Casa Rosada

PÅ VÄG: Spuntik V landar i Argentina på julafton 2020.