Upphovsman: 
Malmö.se

En annan guidad tur vid Limhamns kalkbrott i Malmö.