Upphovsman: 
FT ARKIV

Nyhetshelikopter från "amerikanskt ägda" TVN24.