Upphovsman: 
Siseministeerium

På denna estniska ROV-bild från 15 juli 2021 syns rampens högra hörn fortfarande sitta kvar något i gångjärnet mot fartygsplåten. Betydligt kraftigare infästningar vid rampens mitt har däremot gått av.