Upphovsman: 
FT BILD/ARKIV

Storstockholms Lokaltrafik (SL) annonserar en allmän prishöjning på kollektivtrafik i huvudstadsregionen.